קורס הסתברות וסטטיסטיקה מכ' שנה"ל 2020


קורס מסוג הרצאה     מרצה הקורס : ד"ר לוין אלה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ה  10:30  12:20  ד"ר לוין אלה  302 EM

קורס מסוג הרצאה     מרצה הקורס : ד"ר לוין אלה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ה  12:50  14:50  ד"ר לוין אלה  302 EM