קורס רשתות מחשבים ותקשורת מ שנה"ל 2020


קורס מסוג הרצאה     מרצה הקורס : מר ליטביץ אילון

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ב  14:50  16:50  מר ליטביץ אילון  310 M

קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : מר ליטביץ אילון

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ב  16:50  17:50  מר ליטביץ אילון  310 M