קורס חשמל ומגנטיות להנדסת תכנה שנה"ל 2021


קורס מסוג הרצאה     מרצה הקורס : ד"ר הורוביץ יורם

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ב  08:30  10:30  ד"ר הורוביץ יורם  409 P

קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : ד"ר הורוביץ יורם

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ב  10:30  12:20  ד"ר הורוביץ יורם  409 P