דילוג עד נקודת תוכן דף
  • תחנת מידע
  • 24/06/2018 21:23

רשימת מרצים שנה"ל תשע"ח

שם מרצה חיפוש קורס במערכת השעות
ד"ר טובי אמאל חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר טולדנו-קטעי דבורה חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
פרופ' טורצקי ולדימיר חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר טחן מאיר חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר טייכר לאה חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר טל מרינה חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
מר טלץ' יואב חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר טלשיר עידן חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
טרבלסי שמואל ניסים חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר טרוצקובסקי אילנה חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר טריף פאדל חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
טרם נקבע ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות