דילוג עד נקודת תוכן דף
  • תחנת מידע
  • 27/04/2017 13:58

רשימת מרצים שנה"ל תשע"ז

שם מרצה חיפוש קורס במערכת השעות
גב' חאג' נורה חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
מר חאיכ ג'יהאד חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
מר חורש ערן חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
מר חיר ראמי חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
גב' חצרינוב אולגה חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
מר חצרינוב יורי חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
מר ח'רוף עזיז חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות