דילוג עד נקודת תוכן דף
  • תחנת מידע
  • 19/08/2017 04:32

רשימת מרצים שנה"ל תשע"ז

שם מרצה חיפוש קורס במערכת השעות
מר זאיצב ולנטין חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
מר זברודסקי דוד חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
מר זורע פנחס חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
מר זיבנברג אלכסנדר חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר זייצב נטליה חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
מר זלדנר איליה חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
מר זלץ אורן חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
גב' זמוסטיאנו יאנה חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות