דילוג עד נקודת תוכן דף
  • תחנת מידע
  • 27/04/2017 13:59

רשימת מרצים שנה"ל תשע"ז

שם מרצה חיפוש קורס במערכת השעות
פרופ' וולקוביץ ולדימיר (זאב) חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
וולקוביץ רעיסה חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר וורוביוב רומן חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר וייזר ביטון רבקה חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר וייס אברהם חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר וינברג לינדה חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר ויץ איריס חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר ולדר אדית חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
מר ונצק ולנטין חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
מר וסרמן דניאל חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר ורטהיים רפי חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות