רשימת מרצים שנה"ל תשפ"א

שם מרצה חיפוש קורס במערכת השעות
גב' וארם שירי חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר ווייסמן אילנה חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר וולף אורית חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
פרופ' וולקוביץ ולדימיר (זאב) חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר וורוביוב רומן חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר וייזר ביטון רבקה חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
BSc ויינזון שחף חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר וייס אברהם חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר וייס-כהן מירי חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר וינברג לינדה חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר וינגר יוג'ין חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר ויץ איריס חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר ולדר אדית חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר ונצק ולנטין חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
מר וסר משה חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
מר וסרמן דניאל חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר ורטהיים רפי חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
גב' ורסנו רוזנברג רחל חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות