דילוג עד נקודת תוכן דף
  • תחנת מידע
  • 19/08/2017 04:31

רשימת מרצים שנה"ל תשע"ז

שם מרצה חיפוש קורס במערכת השעות
ד"ר הויט קריסטל חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר הורוביץ יורם חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
מר הלוי יהודה חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
גב' הלפרין נעמה חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
גב' הלפרין רחל יוליה חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
מר הס גרין רזיאל חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
מר הפטר אילן חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר הריס ניקולאס חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות