דילוג עד נקודת תוכן דף
  • תחנת מידע
  • 15/12/2017 14:16

רשימת מרצים שנה"ל תשע"ח

שם מרצה חיפוש קורס במערכת השעות
ד"ר הויט קריסטל חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר היידר חנאן חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
מר הלוי יהודה חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
מר הפטר אילן חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
מר הרטמן איתי חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות