דילוג עד נקודת תוכן דף
  • תחנת מידע
  • 18/08/2019 12:59

רשימת מרצים שנה"ל תשע"ט

שם מרצה חיפוש קורס במערכת השעות
ד"ר הויט קריסטל חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
מר הולצר אורן חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר הורוביץ יורם חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
מר הלוי יהודה חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
גב' הלפרין רחל יוליה חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
מר הפטר אילן חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
מר הרטמן איתי חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר הריס ניקולאס חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות