דילוג עד נקודת תוכן דף
  • תחנת מידע
  • 17/10/2019 22:08

רשימת מרצים שנה"ל תש"פ

שם מרצה חיפוש קורס במערכת השעות
ד"ר הורוביץ יורם חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
מר הלוי יהודה חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
מר הפטר אילן חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
מר הרטמן איתי חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר הריס ניקולאס חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות