דילוג עד נקודת תוכן דף
  • תחנת מידע
  • 21/09/2018 00:14

רשימת מרצים שנה"ל תשע"ט

שם מרצה חיפוש קורס במערכת השעות
מר דטינקה אייל חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר דנגור ורד חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות