דילוג עד נקודת תוכן דף
  • תחנת מידע
  • 24/06/2018 21:23

רשימת מרצים שנה"ל תשע"ח

שם מרצה חיפוש קורס במערכת השעות
ד"ר גביש נירית חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר גדריך תמר חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
פרופ'ח גואטה דפנה חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
פרופ' גוטמן אירינה חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר גולדוורד אלכסנדר חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר גולדשטיין איילת חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
מר גולוד זאב חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
מר גוליחוב אלכנדרו חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר גולני מתתיהו חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר גולני עידית חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
גב' גומא (קלמר) טל חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר גורדון גבריאל חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
גב' גורפינקל אירינה חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
מר גזית רמי חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר גזית שמואל חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר גיבלי אביב חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
מר גיטמן רולנדו חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
מר גילדין דוד חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
גב' גילנסון מירי חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
מר גל ליביו חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
פרופ'ח גליזר ולרי חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
מר גצלטר דמיטריי חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
פרופ'ח גרוזובסקי מריה חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר גרוסמן מלכה חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
גב' גרייב אינאס חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
מר גרינפלד גבי חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
מר גרליץ ארז חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר גרשיקוב יבגני חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות