דילוג עד נקודת תוכן דף
  • תחנת מידע
  • 18/08/2019 13:00

רשימת מרצים שנה"ל תשע"ט

שם מרצה חיפוש קורס במערכת השעות
גב' תדהר שרון חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
גב' תורג'מן לילך חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות