דילוג עד נקודת תוכן דף
  • תחנת מידע
  • 15/12/2017 14:16

רשימת מרצים שנה"ל תשע"ח

שם מרצה חיפוש קורס במערכת השעות
גב' תדהר שרון חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
גב' תורג'מן לילך חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות