דילוג עד נקודת תוכן דף
  • תחנת מידע
  • 27/06/2017 15:04

רשימת מרצים שנה"ל תשע"ז

שם מרצה חיפוש קורס במערכת השעות
גב' תדהר שרון חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
גב' תורג'מן לילך חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות