דילוג עד נקודת תוכן דף
  • תחנת מידע
  • 15/12/2017 14:16

רשימת מרצים שנה"ל תשע"ח

שם מרצה חיפוש קורס במערכת השעות
ד"ר רביד רחל חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
מר רביד שי חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר רבינוביץ מירי חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
פרופ'ח רגב מיכאל חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר רווה אירינה חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר רווה אלנה חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר רוזנבאום גבריאל חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
גב' רוזנבלט מיכאלה חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
מר רוזנגרטן אלעד חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר רוזנפלד דוד חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
גב' רוזנפלד מירב חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
גב' רוט נאוית חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר רויטברג ולדיסלב חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
מר רויטמן אריאל חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
מר רוכקינד מיכאל חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר רון איתן חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר רון נועם חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר רז אלי חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
מר ריבושקין אנטון חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
מר רייכספלד עודד חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר רייכשטיין ריקי חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר ריינר יעקב חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר ריינר תומס חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
מר ריפקינד סטיבן חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
מר רשף צבי חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות