דילוג עד נקודת תוכן דף
  • תחנת מידע
  • 18/08/2019 13:00

רשימת מרצים שנה"ל תשע"ט

שם מרצה חיפוש קורס במערכת השעות
ד"ר צדיק שלום חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
מר צור עופר חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
גב' צימרמן פנינה חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
גב' צמח פנינה חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
גב' צסטלין ליטל חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
גב' צ'סנוקוב זויה חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
גב' צפריר שירה חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר צ'רנוב ויקטור חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות