דילוג עד נקודת תוכן דף
  • תחנת מידע
  • 18/08/2019 12:59

רשימת מרצים שנה"ל תשע"ט

שם מרצה חיפוש קורס במערכת השעות
מר בגרייסר ברוניסלב חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
מר בואנוס דניאל חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר בודן יותם חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
מר בודק קובי חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר בוסיס ערן חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
מר בוקאעי תמיר חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
מר בורשטיין איתן חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר ביזזוס סימה חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
גב' בלום ששון שלומית חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר בן אברהם שומר רונית חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר בן דוד אילנה חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר בן דוד הילה חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר בן חנן אורי חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר בן יהודה מגי חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
גב' בר מעיין חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
מר בר יהלום אלי חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר בראון-בנימין אורית חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
גב' ברגר אסנת חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
פרופ' ברגר ג'ורג' חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
פרופ'ח ברזילי זאב חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר ברמן לורן חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
גב' ברנדט יהודית חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ברנדיס שלומית חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
פרופ'ח בשקנסקי אמיל חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות