דילוג עד נקודת תוכן דף
  • תחנת מידע
  • 15/12/2017 14:17

רשימת מרצים שנה"ל תשע"ח

שם מרצה חיפוש קורס במערכת השעות
מר עזר אורן חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר עמית מיכל חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות