דילוג עד נקודת תוכן דף
  • תחנת מידע
  • 18/08/2019 13:00

רשימת מרצים שנה"ל תשע"ט

שם מרצה חיפוש קורס במערכת השעות
ד"ר עבד אלפתאח עבד חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
מר עידי ג'יריס חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר עמית מיכל חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות