רשימת מרצים שנה"ל תשפ"א

שם מרצה חיפוש קורס במערכת השעות
ד"ר עבד אלפתאח עבד חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
גב' עזאם עביר חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
מר עידי ג'יריס חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר עמית מיכל חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
עצמון תאיר חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
מר עתאמנה תאאר חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות