דילוג עד נקודת תוכן דף
  • תחנת מידע
  • 24/06/2018 21:23

רשימת מרצים שנה"ל תשע"ח

שם מרצה חיפוש קורס במערכת השעות
ד"ר עבד אלפתאח עבד חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
עודה טאהר חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר עינב יעל חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר עמית מיכל חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר עשור אייל חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות