רשימת מרצים שנה"ל תש"ף

שם מרצה חיפוש קורס במערכת השעות
ד"ר עבד אלפתאח עבד חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר עבדאללה לואי חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
מר עידי ג'יריס חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר עמית מיכל חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
עצמון תאיר חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות