דילוג עד נקודת תוכן דף
  • תחנת מידע
  • 17/10/2019 22:09

רשימת מרצים שנה"ל תש"פ

שם מרצה חיפוש קורס במערכת השעות
ד"ר עבד אלפתאח עבד חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
מר עידי ג'יריס חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר עמית מיכל חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות