דילוג עד נקודת תוכן דף
  • תחנת מידע
  • 19/10/2017 06:27

רשימת מרצים שנה"ל תשע"ח

שם מרצה חיפוש קורס במערכת השעות
מר עזר אורן חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר עינב יעל חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר עמית מיכל חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות