דילוג עד נקודת תוכן דף
  • תחנת מידע
  • 27/04/2017 13:59

רשימת מרצים שנה"ל תשע"ז

שם מרצה חיפוש קורס במערכת השעות
מר סאלח אדהם חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר סבאג ניסים חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
פרופ'ח סבאח עיסאם חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר סבן אלברט, אברהם חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר סופר אבי חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר סוצקוורין רן חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר סוריאנו פטר חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
גב' סוריאנו רוזליה חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
מר סיגלר שמעון חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר סיון רון חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
פרופ'ח סיון שרית חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר סירוטה יוליה חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
גב' סלוביטקר פלורינה חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
מר סלומון שאול חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
פרופ' סמאר מרעי חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר סמואלוב ניסים חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
גב' סמית ילנה חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות