דילוג עד נקודת תוכן דף
  • תחנת מידע
  • 19/04/2019 16:28

רשימת מרצים שנה"ל תשע"ט

שם מרצה חיפוש קורס במערכת השעות
מר נאראן לאוניד חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
מר נבות נצר חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר נוימן מיכל חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
גב' ניסל-מילר ענת חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר נסראלדין חוסיין חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
מר נעמן פרי גלעד חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר נצר נתן חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
מר נקר אמנון חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות