דילוג עד נקודת תוכן דף
  • תחנת מידע
  • 18/12/2018 22:32

רשימת מרצים שנה"ל תשע"ט

שם מרצה חיפוש קורס במערכת השעות
ד"ר מולדבסקי אלינה חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר מוניץ בנימין חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
מועטי (ללא שכר) גבי (הכשרה מקצו חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
גב' מועלם סמאר חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר מורוזנסקי לאוניד חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר מזין סרגיי חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר מחאג'נה סעיד חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
גב' מחל'ס טניה (טלי) חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
מיועד לחוזרים ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר מילר אורנה חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
גב' מינישין מרינה חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
גב' מיסונישניק לידיה חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
מר מירום יואב חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
גב' מישלוב וייסביין פלורינה חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
גב' מלכה-חמו סיון חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
מר מלק איתי חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
מר מנו-ישראלי שי חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר מסרי רמי חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר מעין יאיר חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר מרגולין תיקי חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
גב' מרום עינת חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר מרינוב מריה חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר מרמור יריב חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
מר מרקוביץ יואב חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות