רשימת מרצים שנה"ל תשפ"א

שם מרצה חיפוש קורס במערכת השעות
ד"ר יהלום אורלי חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
פרופ' ילין מרק חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
מר יניב אברהם חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר יסעור קרוח לילך חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר יעקבזן לאה חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר יעקובזון פיאנה חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
מר יפרח יצחק חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
מר יפרח מתן חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות