דילוג עד נקודת תוכן דף
  • תחנת מידע
  • 24/06/2018 21:24

רשימת מרצים שנה"ל תשע"ח

שם מרצה חיפוש קורס במערכת השעות
ד"ר אבו-סאלח סאמי חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר אברוס רנטה חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר אברמוביץ בומה חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר אדלמן רוית חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר אדר רון חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר אהרוני רמי (אברהם) חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
גב' אוטולנגי רוט שרון חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר אונגר יעל חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
גב' אונקלוס-שפיגל נעמי חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר אוסטרובסקי ויקטור חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
מר אורן ויטלי חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר אזולאי חי חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
גב' אטלי עליזה חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
גב' איזנשטדט-מטלון אראלה חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
פרופ' אייטלברג אדוארד חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר אייל עופר חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
גב' אלון קוציי מריה חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
רו"ח אלמוג גיא חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
פרופ' אלמוג יניב חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר אלפרשטיין דוד חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
גב' אלקינד אמה חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
אמיתי בית ספר לעזרה ר חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר אסרף יואל חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
גב' אפשטיין-אורלוב יבגניה חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
גב' ארבל ג'ולי חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
גב' ארז יעל חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
גב' אריאלי סוניה חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר ארליך אבי חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
גב' אשכנזי-כהן סוזי חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות