הנחיות להקלדת ציוני הבגרות:
  • הקלד את ציוני הבגרות רק בתנאי שברשותך אישור זכאות לבגרות מלאה ומאושרת ע"י משרד החינוך. ( אין להקליד את ציוני הבגרות באופן חלקי.)
  • אם תעודת הבגרות עצמה אינה מצויה ברשותך, ובידיך גיליון ציוני הבגרות המלא (מאושר ע"י משרד החינוך) בפירוט הציון של כל יחידת מקצוע - הקלד את הציון הסופי בלבד.
  • לתשומת לבך - יש להקליד אך ורק את ציוני הבגרות החיצוניים. כלומר, את הציונים המופיעים בעמוד הימני בלבד של תעודת הבגרות.
  • לבעלי תעודת בגרות ישראלית יינתנו תוספות ציון (בונוס) במקצועות שבהם נבחנו ברמות מוגברות. במסלול עיוני: 4 יחידות ומעלה למקצועות מתמטיקה, פיזיקה ואנגלית.
    במסלול טכנולוגי: מקצועות של 5 יחידות לימוד ומעלה. תוספות ציון בכימיה ובמדעי החיים יינתנו רק למועמדים למחלקה להנדסת ביוטכנולוגיה.
  • בממוצע ציוני הבגרות נכללים כל המקצועות החיצוניים המופיעים בתעודת הבגרות, אין אפשרות להשמיט מקצוע, גם אם מספר יחידות הלימוד גדול מ 21
  • יש לשים לב לדרישות הקבלה הכלליות ולדרישות המיוחדות למחלקות השונות כפי שמופיעים באתר המכללה.
  • לתשומת לב - דף חישוב זה הינו כלי עזר עבורך, הממוצע הקובע למכללה הינו הממוצע המחושב במזכירות האקדמית בלבד.
  • קישור לתנאים להגשת המועמדות לתואר ראשון

יש להזין ציונים

ציוני בגרות
מקצועות חובה יח' לימוד ציון סופי
מקצועות בחירה עם בונוס
מקצועות בחירה ללא בונוס


פרטי פסיכומטרי
ציון פסיכומטרי כללי  

    

טל"ח