הנחיות להקלדת ציוני הבגרות:

  • הקלד את ציוני הבגרות רק בתנאי שברשותך אישור זכאות לבגרות מלאה ומאושרת על ידי משרד החינוך. ( אין להקליד את ציוני הבגרות באופן חלקי.)
  • אם תעודת הבגרות עצמה אינה מצויה ברשותך, ובידיך גיליון ציוני הבגרות המלא (מאושר על ידי משרד החינוך) בפירוט הציון של כל יחידת מקצוע - הקלד את הציון הסופי בלבד.
  • לתשומת לבך - יש להקליד אך ורק את ציוני הבגרות החיצוניים. כלומר, את הציונים המופיעים בעמוד הימני בלבד של תעודת הבגרות.
  • לבעלי תעודת בגרות ישראלית יינתנו תוספות ציון (בונוס) במקצועות שבהם נבחנו ברמות מוגברות. במסלול עיוני: 4 יחידות ומעלה למקצועות מתמטיקה, פיזיקה ואנגלית.
  • בממוצע ציוני הבגרות נכללים כל המקצועות החיצוניים המופיעים בתעודת הבגרות, אין אפשרות להשמיט מקצוע, גם אם מספר יחידות הלימוד גדול מ 21
  • יש לשים לב לדרישות הקבלה הכלליות ולדרישות המיוחדות למחלקות השונות כפי שמופיעים באתר המכללה.
  • לתשומת לבך - דף חישוב זה הינו כלי עזר עבורך, הממוצע הקובע למכללה הינו הממוצע המחושב במרכז ייעוץ ורישום בלבד.

יש להזין ציונים


    
טל"ח