דילוג עד נקודת תוכן דף
  • הרשמה למוסד האקדמי
  • 21/05/2019 20:51

רשימת טפסי הרשמה אפשריים

טופס עלות דמי הרשמה שפה מעבר לטופס
המרכז לנוער שוחר מדע - קורסי אסטרונומיה 90  עברית  מעבר לטופס הרשמה
המרכז לנוער שוחר מדע 300  עברית  מעבר לטופס הרשמה
המרכז לנוער שוחר מדע 300  עברית  מעבר לטופס הרשמה
המרכז לנוער שוחר מדע - הנדסה ביורפואית - י עברית  מעבר לטופס הרשמה
המרכז לנוער שוחר מדע - הנדסה ביורפואית - יא+יב עברית  מעבר לטופס הרשמה
ERASMUS אנגלית  מעבר לטופס הרשמה
ERASMUS2 אנגלית  מעבר לטופס הרשמה
סטאז בהוראה לבעלי תעודת הוראה מהמכללה 150  עברית  מעבר לטופס הרשמה
סטאז בהוראה לבעלי תעדות הוראה ממוסד אחר 280  עברית  מעבר לטופס הרשמה
המרכז לנוער שוחר מדע - ננו לווין גליל 1+2 350  עברית  מעבר לטופס הרשמה
המרכז לנוער שוחר מדע - קורסי מצויינות עברית  מעבר לטופס הרשמה
המרכז לנוער שוחר מדע - ננו לווין גליל 3 1000  עברית  מעבר לטופס הרשמה
המרכז לנוער שוחר מדע - קורסי מצויינות - נחף עברית  מעבר לטופס הרשמה
מכינה תשע"ט 150  עברית  מעבר לטופס הרשמה
מתמטיקה אקוי יוני 2019 150  עברית  מעבר לטופס הרשמה
מתמטיקה אקוי יוני 2019 150  עברית  מעבר לטופס הרשמה
תואר שני .MSc תש"ף- אוקטובר 2019 300  עברית  מעבר לטופס הרשמה
תואר ראשון .B.Sc - תש"ף- אוקטובר 2019 300  עברית  מעבר לטופס הרשמה
הוראה תש"ף (אוקטובר 2019) 280  עברית  מעבר לטופס הרשמה
מכינה תש"ף 150  עברית  מעבר לטופס הרשמה
תואר ראשון .B.Sc תש"ף- אביב(מרץ 2020) 300  עברית  מעבר לטופס הרשמה
תואר שני .MSc תש"ף מרץ 2020 300  עברית  מעבר לטופס הרשמה
הוראה תש"ף- אביב (מרץ 2020) 280  עברית  מעבר לטופס הרשמה