דילוג עד נקודת תוכן דף
  • הרשמה למוסד האקדמי
  • 27/05/2018 18:51
* שדה חובה


פרטי התלמיד/ה

9 ספרות
כפי שמופיע בתעודת זהות בעברית
כפי שמופיע בתעודת זהות בעברית
זכר    נקבה   
בחר/י כיתה שסיים בשנת הלימודים תשע"ז

פרטי ההורים

כתובת מגורים

רחוב, מספר בית, תא דואר

כתובות דואר אלקטורני

למייל זה ישלח אישור הרשמה

פרטי חשבון בנק לצורך החזר כספים/תשלום

הצהרת בריאות התלמיד/ה

כן    לא