User Image 2

בחירת טופס הרשמה

דילוג עד נקודת תוכן דף

רשימת טפסי הרשמה אפשריים

טופס עלות דמי טיפול והרשמה שפה קובץ מעבר לטופס
ERASMUS 1.00  אנגלית    מעבר לטופס הרשמה
ERASMUS2 1.00  אנגלית    מעבר לטופס הרשמה
מתמטיקה אקוי יוני 2019 150.00  עברית    מעבר לטופס הרשמה
המרכז לנוער שוחר מדע - הנדסה ביורפואית - יא 0.00  עברית    מעבר לטופס הרשמה
מכינה תש"פ 150.00  עברית    מעבר לטופס הרשמה
מתמטיקה אקוי יוני 2020 150.00  עברית    מעבר לטופס הרשמה
המרכז לנוער שוחר מדע - הנדסה ביורפואית - יב 1,000.00  עברית    מעבר לטופס הרשמה
המרכז לנוער שוחר מדע - קורסי מדע וטכנולוגיה תשפא 1,250.00  עברית    מעבר לטופס הרשמה
המרכז לנוער שוחר מדע - קפסולה באקדמיה 1,800.00  עברית    מעבר לטופס הרשמה
סמינר מדעי בערבית 700.00  עברית    מעבר לטופס הרשמה
המרכז לנוער שוחר מדע - ננו לווין מחזור 4 1,000.00  עברית    מעבר לטופס הרשמה
סטאז בהוראה לבעלי תעודת הוראה מהמכללה 150.00  עברית    מעבר לטופס הרשמה
סטאז בהוראה לבעלי תעדות הוראה ממוסד אחר 280.00  עברית    מעבר לטופס הרשמה
סדנאות קיץ למרכז לנוער שוחר מדע 2022- מחזור 1 500.00  עברית    מעבר לטופס הרשמה
המרכז לנוער שוחר מדע - ננו לווין מחזור 6 1,000.00  עברית    מעבר לטופס הרשמה
המרכז לנוער שוחר מדע - ננו לווין מחזור 6 1,000.00  עברית    מעבר לטופס הרשמה
סדנאות קיץ בערבית 500.00  עברית    מעבר לטופס הרשמה
תואר שני .MSc תשפ"ג אביב (מרץ 2023) 300.00  עברית    מעבר לטופס הרשמה
מכינה תשפ"ב 150.00  עברית    מעבר לטופס הרשמה
הוראה תשפ"ג אביב (מרץ 2023) 280.00  עברית    מעבר לטופס הרשמה
הנדסאים להוראה תשפ"ב אביב- פברואר 2022 280.00  עברית    מעבר לטופס הרשמה
סדנאות קיץ למרכז לנוער שוחר מדע 2022- מחזור 2 500.00  עברית    מעבר לטופס הרשמה
מכינה תשפג 150.00  עברית    מעבר לטופס הרשמה
תואר שני .M.Sc תשפ"ג- אוקטובר 2022 300.00  עברית    מעבר לטופס הרשמה
המרכז לנוער שוחר מדע - עתידיסטים 1,000.00  עברית    מעבר לטופס הרשמה
המרכז לנוער שוחר מדע - קדם להבים 1,000.00  עברית    מעבר לטופס הרשמה
תואר ראשון .B.Sc - תשפ"ג- אוקטובר 2022 300.00  עברית    מעבר לטופס הרשמה
הוראה תשפ"ג -אוקטובר 2022 280.00  עברית    מעבר לטופס הרשמה
תואר ראשון B.Sc. הנדסה אזרחית - תשפ"ג אוקטובר 2022 300.00  עברית    מעבר לטופס הרשמה
תואר ראשון .B.Sc תשפ"ג- אביב (מרץ 2023) 300.00  עברית    מעבר לטופס הרשמה